شکایت حسام‌السلطنه از مؤید‌الدوله بابت کاروانسرای نواب کرمانشاهان پهلوی

نظر شما:

شکایت جهانگیرمیرزا حسام‌السلطنه فرزند ابوالنصر میرزا حسام‌السلطنه از غلام‌حسین‌میرزا موید‌الدوله فرزند ابوالفتح میرزای مؤید الدوله در خصوص شش دانگ سه باب کاروانسرای نواب و دکاکین ظهر آن و یک باب خانه که موقوفه مرحومه نواب عالیه در کرمانشاه است و تقاضا خلع‌ید فاقد تاریخ
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۲۷۷
پدید آورندگان : جهانگیر میرزا حسام السلطنه (نویسنده) دیوان عدالت عظمی، عدلیه کرمانشاهان (پدیدآور)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : وقف
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان