رونوشت نامه پهلوی

نظر شما:

رونوشت نامه وزارت دارایی به اداره دارایی اقتصاد شهرستان کرمانشاه در خصوص تایید حکم محلی انتصاب عبدالعزیز جهانسوز به سمت تصدی تحریرات دایره دبیرخانه آن اداره به تاریخ ۱۳۱۹ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۸۴
موضوع اثر : رونوشت نامه وزارت دارایی به اداره دارایی اقتصاد شهرستان کرمانشاه
تاریخ خلق : ۲۲ مرداد ۱۳۱۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان