صورت وجه مقاطعه کشته‌سر علیا ماسوله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت وجه مقاطعه کشته‌سر علیا ماسوله فاقد تاریخ
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۴۰
موضوع اثر : صورت وجه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان