قبض دریافت وجه برنج توسط میرزاعارف ۱۳۳۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریافت وجه برنج توسط میرزاعارف معلم مدرسه امشه به تاریخ ۱۳۳۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۱۰
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : شوال ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قبض, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان