مصالحه نواگذاری بخش یاز منافع اجاره املاک محتشم الملک ۱۳۱۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین مشهدی حسن‌خان [بلوکباشی] با صدرالعلما در خصوص واگذاری بخشی از منافع حاصل از اجاره املاک محتشم‌الملک در قریه فشخام فومن و مصالحه بین هادی بن رفیع با محتشم‌الملک پیرامون تمامی منافع مصالحه فوق در ظهر سند از تاریخ ۱۳۱۶ق تا ۱۳۱۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۲۵
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : از ۲۴ رمضان ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۱ رجب ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان