تلگراف نیرالدوله به حسین آقا ملک از مشهد به طهران ۱۳۱۹ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف نیرالدوله به حسین آقا ملک از مشهد به طهران در ۱۹ ذی الحجه ۱۳۱۹ پیرامون مخارج قشونی و حواله جات و جیره و... طبق احکام
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۶۱
پدید آورندگان : نیرالدوله (صادرکننده)
موضوع اثر : مخارج قشونی
تاریخ خلق : ۱۹ ذیحجه ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : سپهسالار, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان