نامه به محمدحسین طهرانی درباره تایید رای جلسه شرکت عمومی صفر ۱۳۲۶ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای درباره حلسه اختلاف شرکت عمومی با انتخاب ۴۰ تن حَکَم یا مصدق و تایید این نامه از سوی محمدحسین طهرانی صفر ۱۳۲۶
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۹۸
پدید آورندگان : محمدحسین طهرانی (پدید آور)
موضوع اثر : شرکت عمومی
تاریخ خلق : ۱۰ صفر ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان