نامه محمدکاظم ملک التجار به متولی درباره سفرش پسرش به او قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به متولی بابت احوالپرسی و سفارش حسین آقا ملک به او
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۴۶
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : احوال پرسی و سفارش
تاریخ خلق : ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان