سکه نقره امیر مبارزالدین محمد آل مظفر آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

سکه نقره امیر مبارزالدین محمد آل مظفر
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۱۹
تاریخ خلق : از شوال ۷۱۳ قمری (قرن ۸) تا ربیع‌الثانی ۷۵۹ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان