سکه نقره تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره تیموری
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۷۶
تاریخ خلق : از ۷۷۱ قمری (قرن ۸) تا ۹۰۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره, تیموریان
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان