درهم نقره وردان دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره وردان دوم اشکانی (۵۴/۵۵-۵۸ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۶۹.۱۳
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۱۱۸
تاریخ خلق : از ۵۵ میلادی (قرن ۱) تا ۵۸ میلادی (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان