درهم نقره بلاش اول اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره بلاش اول اشکانی (حدود ۵۰-۷۷/۷۸ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۷۱.۱
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۱۸۴
تاریخ خلق : از ۵۰ میلادی (قرن ۱) تا ۷۸ میلادی (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان