سکه مس شاه سلطان حسین صفویه

نظر شما:

سکه مس شاه سلطان حسین، ضرب ایروان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۳۱
رنگ : مسی و زنگار سبز و همراه با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان