سکه مس(فلوس) صفوی صفویه

نظر شما:

سکه مس(فلوس) صفوی، ضرب اصفهان، ۱۱۰۶
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۶۱
تاریخ خلق : ۱۱۰۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان