سکه مس(فلوس) صفوی صفویه

نظر شما:

سکه مس(فلوس) صفوی، ضرب اصفهان، ۱۱۳۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۸۹
تاریخ خلق : ۱۱۳۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان