سکه ی مس هارون الرشید خلیفه عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه ی مس هارون الرشید، ولی عهدی محمد امین خلافت عباسی، احتمالا ضرب زرنج یا المحمدیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۹۱۹
رنگ : مسی با زنگار
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان