سکه ی مس

نظر شما:

سکه ی مس، اواخر قرن ۱۲ یا اوایل قرن ۱۳ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۹۶۰
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :