سکه ی مس صفویه تا قاجار احتمالا کریم خان زند صفویه

نظر شما:

سکه ی مس صفویه تا قاجار احتمالا کریم خان زند
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۳۹۸
رنگ : مسین
ابعاد : ضخامت (۵ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان