سکه نقره سلطان عبدالحمید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره سلطان عبدالحمید اول عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۱۸۷ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۹۳
تاریخ خلق : ۱۱۸۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :