سکه مس احتمالا سلیمان شاه بن قلیچ ارسلان سلجوقیان روم سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه مس ، احتمالا سلیمان شاه بن قلیچ ارسلان، سلجوقیان روم ، محل ضرب احتمالا توقات یا مدینه قیصریه ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۹۲ -۶۰۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۸۵
رنگ : مسی و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :