سکه مس ، قطب الدین ایل غازی بن الپی ، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، قطب الدین ایل غازی بن الپی ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۷۵-۵۸۰ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۷۹
رنگ : مسی با زنگار سبز و قرمز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :