سکه مس ، قطب الدین ایل غازی بن الپی ، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، قطب الدین ایل غازی بن الپی ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ، تاریخ ضرب (۵۷۵ -۵۸۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۱۵
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :