قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق قلم مشقی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم چهار دانگ مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی آهارمهره نخودی. مرکب: قهوه‌ای. بین خطوط طلا‌اندازی محرر. جدول کشی به طلایی و تحریر مشکی. تسمه‌اندازی به نخودی. پاسپارتو با مقوای آبی. کمند به تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00125
Artists : میر حسین خوشنویسباشی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(727-792ق) (شاعر)
Medium : بیتی از غزلیات حافظ
Date : قمری (قرن 13)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه ای،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، طلااندازی محرر، تسمه اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (21 سانتیمتر و 3 میلیمتر) width (11 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline