قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. سیاه مشق قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق. کاغذ: آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: شب جمعه 1259ق. رقم: آقا فتحعلی حجاب. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به مشکی. جدول‌کشی به سفیدآب. طلایی و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو به سرخی. کمند به سفیدآب و طلایی با تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00128
Artists : آقا فتحعلی حجاب شیرازی (خوشنویس) مخلص کاشانی (شاعر) بدرالدین هلالی استر آبادی(هلالی جغتایی) (شاعر)
Medium : سیاه مشق (هلالی جغتایی - مخلص کاشانی)
Date : 1259 قمری (قرن 13)
Color : نخودی
Material : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ آهار مهره نخودی، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی،
Dimensions : length (23 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (14 سانتیمتر و 3 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline