قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم شش دانگ مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی آها رمهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: 1300ق. رقم: یا علی مدد است. (منسوب به میرزا غلارضا). بین خطو ط طلااندازی. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی. قهوه‌ای و نباتی. جدول‌کشی به طلایی و تحریر مشکی. پاسپارتو به صورتی. کمند به تحریر مشکی.
Accession Number: 1393.03.00131
Artists : منسوب به میرزا غلامرضا اصفهانی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
Medium : بیتی از غزل حافظ _ غزل ۱۵۱
Date : 1300 قمری (قرن 14)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ آهار مهره فرنگی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی برروی کاغذ آهار مهره فرنگی، پاسپارتو،
Dimensions : length (25 سانتیمتر و 4 میلیمتر) width (18 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline