بررسی داده‌های فرهنگی- اجتماعی مینیاتورها

نشست تخصصی «مردم‌نگارگری؛ درس‌گفتار مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی» با سخنرانی دکتر نهال نفیسی، پژوهشگر و استاد انسان‌شناسی فرهنگی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

بررسی داده‌های فرهنگی- اجتماعی مینیاتورها

سخنرانی دکتر نهال نفیسی درباره جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آثار مینیاتور ایرانی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد

بررسی داده‌های فرهنگی- اجتماعی مینیاتورها

نشست تخصصی «مردم‌نگارگری؛ درس‌گفتار مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی» با سخنرانی دکتر نهال نفیسی، پژوهشگر و استاد انسان‌شناسی فرهنگی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، دکتر نهال نفیسی، پژوهشگر و استاد انسان‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «مردم‌نگارگری؛ درس‌گفتار مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی»، با بررسی جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آثار مینیاتور ایرانی، تصویری نو از پژوهش در حوزه مینیاتورهای ایرانی به نمایش گذاشت. دکتر نهال نفیسی، دانش‌آموخته دکترای انسان‌شناسی از امریکا و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است.

نشست تخصصی «مردم‌نگارگری؛ درس‌گفتار مردم‌نگاری به شیوه مینیاتورهای ایرانی»، در ادامه نشست‌های تخصصی کتابخانه و موزه ملی ملک در حوزه فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، در روز سه‌شنبه 10 اسفند 1395 خورشیدی، ساعت 15 در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

نظر شما: