سکه طلای بنی فیروزان عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

دینار ماکان کاکی ضرب محمدیه سال ۳۱۶
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۳۷
تاریخ خلق : ۳۱۶ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک