اشیاء پیشنهادی

رده‌بندی علوم

موضوعات‌العلوم

 • دوره تاریخی: زندیه
 • میرزا محمدسعیدبن ملا خلیل عرب شروانی
اخلاق عرفانی

طهارةالقلوب لخضوع علام‌العیوب

 • دوره تاریخی: ایلخانان
 • عبدالعیز بن احمد دمیری دیرینی
ارث (فقه)/ شعر فارسی

اشعار فارسی در موضوع فقه

 • دوره تاریخی: صفویه
 • احمد علامه
نامه ای به حاج محمد کاظم ملک التجار به موضوع املاک خراسان و همچنین عرض ارادت و خدمت به وی

نامه

 • دوره تاریخی: قاجاریه
سواد فرمان مظفرالدین شاه راجع به موضوع املاک شخصی ملک التجار در خراسان و عدم تعلق گرفتن مالیات به آنه

سواد فرمان

 • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه حسام الملک به حاج محمد کاظم ملک التجار راجع به مشورت و کسب اجازه در موضوع اعزام وی به لرستان

نامه شخصی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه تقی به حاج محمدکاظم ملک التجار درباره موضوعاتی مانند ملاقات با امین السلطنه، امین دربار، مصطفی خان و علاءالدوله و ...

نامه شخصی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه حاج محمد کاظم ملک التجار به آصف الدوله شاهسون حاکم خراسان راجع به موضوعاتی نظیر چمن کوی باغ چناران، اظهار گله و ناراحتی از اقدامات او

نامه شخصی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه حاج محمد کاظم ملک التجار به فرزندش حاج حسین آقا راجع به موضوعاتی نظیر توصیه و سفارش به صبر و شکیبایی در زندگی و ...

نامه شخصی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به تقی خان معاون الایاله در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر عملکرد وی در اداره امور مربوط به املاک خراسان

نامه شخصی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه حاج محمد کاظم ملک التجار به فرزند خود حاج حسن آقا راجع به موضوع ازدواج وی با دختر حاج میرزا عبدالله متولی

نامه شخصی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه حاج محمد کاظم ملک التجار به حاج حسین آقا در مشهد راجع به موضوع محمود آباد و شوکه الدوله

نامه شخصی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
تلگرافهای ملک التجار و سیدعبدالله بهبهانی پیرامون موضوع مالیات املاک و راه آستارا و تلگراف علی اکبر از چناران به حسین آقا ملک

تلگراف ملک التجار و سید عبدالله بهبهانی، علی اکبر و حسین آقا ملک

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمدکاظم ملک التجار حسین آقا ملک عبدالله بهبهانی
تلگرافهایی از طهران و چناران و مشهد درباره موضوعات مالی و ملکی

تلگرافات به حسین ملک

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • حسین ملک
تلگرافهایی از مشهد چناران سبزوار و طهران به حسین ملک درباره موضوع سفر و مسائل نظامی

تلگرافات از خراسان به حسین ملک

 • دوره تاریخی: قاجاریه

نظر شما: