میرزا بابا اصفهانی

​نخستین نقاش درباری قاجار میرزا بابا بود. از آثار میرزا بابا بر می‌آید که در بین سال‌های 1200 و 1245 هجری قمری فعالیت هنر داشته است. گفته‌اند که میرزا بابا اضفهانی بوده و در استرآباد برای خاندان قاجار کار می‌کرده است. وی در شبیه‌سازی و چهره‌پردازی دقیق و خوش قلم و در ارائة مجالس بزمی بسیار ماهر بود و توانایی این را داشت که حرکات دورانی و پیچیدة اسب‌سواران و اسب‌هایشان را با حوصله و دقت تمام رسم کند. علاوه بر این به کار نقاشی زیرلاکی، تذهیب و مصورسازی کتاب نیز پرداخت. میرزا بابا پس از جلوس اقا محمدخان به تخت سلطنت در تهران به کار پرداخت و فنون و شگردهای مختلفی در هنر خود به کار بست. او در تزیینات جواهرات و گل‌آرایی پارچه‌ها و زینت‌آلات شخص فتحعلی‌شاه مهارت فوق‌العاده‌ای بکار می‌برد. میرزا بابا در زمان فتحعلی‌شاه نیز سفارش‌های چندی را به انجام رساند. رقم او در نقاشی‌ها نقاشباشی است.

نظر شما: