فروغ‌الملوک

​فروغ‌الملک یا فروغ‌الملوک که تخلص ولیه صفا داشت زنی هنرمند، عارف و مشروطه‌خواه بود که در نقاشی آبرنگ، فن پرداز، شعر و موسیقی چیره‌دست بود و در سیر و سلوک عرفانی نیز مقام مرشدی داشت. فروغ‌الملک در کنار پدر و مادرش و طرفدارآزادی‌خواهی وانقلاب مشروطه بود. فروغ‌الملک دختر علی خان قاجار و تومان آغا یا ملکه ایران، یکی از دختران تحصیل‌کرده و آزادی‌خواه ناصرالدین‌شاه بود. پدر و مادر او در انقلاب مشروطه نیز شرکت داشتند چنان‌که هنگام به توپ بسته شدن مجلس ملی، محمدعلی شاه دستور تخریب و غارت خانه آن دو را نیز صادر کرد.

فروغ الملوک نقاشی را نزد کمال‌الملک آموخت و چند تابلوی نقاشی از وی باقی مانده‌است که یکی از آنها تابلوی آبرنگی از چهره برادرش، محمدناصرخان است و شیوه چهره‌پردازی آن شبیه سبک صنیع‌الملک بوده، با خط ریزی امضای ولیه ۱۳۳۶ دیده می‌شود. ولیه صفا در سن ۶۱ سالگی درگذشت.

نظر شما: