عبدالله‌خان نقاش‌باشی

​عبدالله خان، معمار‌باشی و نقاش‌باشی دربار قتحعلی‌شاه، محمدشاه و ناصرالدین‌شاه بود و بین سال‌های 1225 تا 1266 هجری قمری فعالیت داشت. مهارت عبدالله خان در کشیدن مجالس بزرگ بزم و رزم و بشیه‌سازی بود و بیشتر کاخ‌های سلطنتی قاجار را زینت و آراسته می‌کرد. از محمدشاه فرمانی در دست است که در آن عبدالله خان را به منصب باشی‌گری معماران،‌پیشه‌وران و سایر ارباب حِرف و صنایع به‌سان دورة فتحعلی‌شاه منصوب کرده است و در فرمان تاأکید شده که جملة نقاشان، معماران، مهندسان، میناکاران، نجاران، فخاران،‌شیشه‌بران، حدادان، باغبانان، مقنیان و شماعان تحت نظارت او هستند و نباید از سخن و صواب دید او تجاوز کنند.

نظر شما: