نهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای پهلوی

نظر شما:

پاکت مهر روز با مهر مخصوص تاریخدار پستی که به مناسبت نهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای چاپ و منتشر و باطل شده است و ۳ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق و در کاتالوگ ابراهیمی با شماره ۱۴۶۲ - ۱۴۶۳- ۱۴۶۴ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۵۲.۲۲.۰۰۰۸۶
موضوع اثر : نهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای
تاریخ خلق : ۳۰ تیر ۱۳۵۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : آقای ابراهیمی
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان