روز ارتباطات و روابط عمومی جمهوری اسلامی

نظر شما:

پاکت مهر روز با مهر مخصوص تاریخدار پستی که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی چاپ و منتشر و باطل شده است و ۱ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق و در کاتالوگ ابراهیمی با شماره ۲۷۰۹ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۸۶.۲۲.۰۰۸۴۵
موضوع اثر : روز ارتباطات و روابط عمومی
تاریخ خلق : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : آقای ابراهیمی
برچسب‌ها : کاغذ