فناوری اطلاعات - زیرساخت توسعه جمهوری اسلامی

نظر شما:

پاکت مهر روز با مهر مخصوص تاریخدار پستی که به مناسبت فناوری اطلاعات - زیرساخت توسعه چاپ و منتشر و باطل شده است و ۱ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق و در کاتالوگ ابراهیمی با شماره ۲۷۲۵ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۸۶.۲۲.۰۰۸۵۶
موضوع اثر : فناوری اطلاعات - زیرساخت توسعه
تاریخ خلق : ۲۶ دی ۱۳۸۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : آقای ابراهیمی
برچسب‌ها : کاغذ