۲۰۰۰ ریالی همگرایی ادیان توحیدی جمهوری اسلامی

نظر شما:

۲۰۰۰ ریالی همگرایی ادیان توحیدی با نقش قران
شماره اموال : ۱۳۹۰.۱۰.۰۲۸۳۶
پدید آورندگان : اقای مرادی نژاد (طراح)
موضوع اثر : نقش قران
تاریخ خلق : ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : ابی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ , کاغذ