نامه علی خطیب کیانی به حسین ملک در مورد وضعیت نامناسب مالی خود و تقاضای پرداخت قرض الحسنه به وی۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه علی خطیب کیانی کارمند دادگستری شاهرود به حسین ملک در مورد وضعیت نامناسب مالی خود و تقاضای پرداخت مبلغی به عنوان قرض الحسنه به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۴۸
موضوع اثر : پرداخت قرض الحسنه
تاریخ خلق : ۲۹ مهر ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان