قطعه نستعلیق عالی قلم کتیبه ومشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق عالی .قلم کتیبه ومشقی .صفحه پردازی :ترکیبی .کاغذ:مقوای فرنگی نخودی .مرکب:مشکی .تاریخ :۱۳۳۶ق.رقم:صنیع التولیه کتیبه نویس آستان قدس.بین خطوط گردش های اسلیمی با نقوش ختایی.حاشیه: تسمه اندازی منقش به نقوش اسلیمی سفیدآبی بر زمینه مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۱
پدید آورندگان : احمد موسوی صنیع التولیه (خوشنویس) پیامبراکرم (ص) (مروی عنه)
موضوع اثر : روایتی از پیامبر اکرم (ص)
تاریخ خلق : ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ: مقوای فرنگی نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی مقوای فرنگی نخودی، تسمه اندازی منقش،
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۳۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان