قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۶سطری. کاغذ :فرنگی آهار مهره سرنجی .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۴۵ق.رقم:محمد شفیع تبریزی .بین خطوط طلا اندازی مضرس .حاشیه :تسمه اندازی منقش به تشعیر گل وبرگ بر زمینه زرد لیمویی .جدول کشی به سبز سیر.زرد .گل بهی .طلایی وسفیدآب.پاسپارتو به خاکستری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۴
پدید آورندگان : محمد شفیع تبریزی (خوشنویس) حضرت علی علیه السلام (مروی عنه)
موضوع اثر : حدیثی از حضرت علی علیه السلام
تاریخ خلق : ۱۲۴۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه:سرنج
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره سرنجی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره سرنجی، پاسپارتو، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، تشعیر سازی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان