قرآن مجید صفویه

نظر شما:

نسخه در سدهٔ دهم هجری کتابت شده که سه صفحهٔ آخر نونویس بوده و توسط احمد بن حاج ملا علی اکبر بیلندی جنابدی در ۱۲۴۴هجری کتابت شده و تمامی اسم جلالهٔ «الله» با شنگرف کتابت شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۲۱/۰۰۰
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۶ رجب ۱۲۴۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کاغذ نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفوی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان