قصیده البرده صفویه

نظر شما:

به خط نسخ (مشکی) و ثلث (زر) علاءالدین تبریزی در ۱۰۰۸ قمری؛ دارای سرلوح و کتیبهٔ مذهّب مرصّع شرفه دار ممتاز در صفحهٔ آغازین؛ حواشی به ترجمه و خط نستعلیق عبدالرزاق بیگ بن نجفقلی دنبلی متخلص به مفتون (۱۱۶۷-۱۲۴۲ق) برای عباس میرزا؛ تمام صفحات متن (ترمهٔ ختائی صورتی) و حاشیه (ترمهٔ ختائی سفید) و مجدول محرّر؛ ابعاد ۱۶/۵×۱۴/۲ سانتیمتر قطع رقعی و جلد لاکی با نقش گرفت و گیر اژدها و آهوان روی بوم سرخ و حاشیهٔ حل کاری مجدول است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۰۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن سعید بوصیری، (مؤلف) علاءالدین تبریزی (خوشنویس) عبدالرزاق‌بن نجف قلی دنبلی (مترجم و حاشیه نویس)
موضوع اثر : شعر عربی/ مدایح و مناقب محمد(ص)، پیامبر اسلام
تاریخ خلق : ۱۰۰۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : صورتی
جنس : ختائی، روغنی (لاکی)، ختایی،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان