زاد المعاد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخ میرزا کوچک محمدشفیع وصال شیرازی در ۱۲۶۷ق برای میرزا حسین خان سپهسالار، ترجمه خط نستعلیق و به شنگرف، عناوین به شنگرف و لاجورد، دارای سرلوح و حاشیهٔ تمام مذهّب مرصّع در صفحات آغازین، تمام صفحات مجدول و کمنداندازی به زر و لاجورد و بین سطور طلااندازی مضرّس و ستون بندی شده به زر محرّر، حاشیهٔ صفحات آغاز هر ماه قمری تمام مذهّب مرصّع، ۳۰۸برگ ۱۹ سطری به ابعاد ۲۷/۹.۱۸/۱ سانتیمتر، کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ، جلد روغنی مذهبب با آستر حل کاری روی بوم روغنی سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مؤلف) احمدبن محمد شفیع وقار شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها/ زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۲۶۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه, دعاها
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان