مقدمه عربی بر کتاب سلک‌العین لاذهاب‌الغین

نظر شما:

مقدمه عربی بر کتاب سلک العین لاذهاب الغین سیدی عبدالقادر بن عمر بن حبیب صفدی که باید قصیده ی تائبی باشد ، نسخ ، عنوان و نشان شنگرف، در یک صفحه ۲۷ سطری نوشته شده، کاغذ دولت آبادی و جلد میشن قهوه ای سیر است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۸/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالقادربن عمر صفوی (نامعلوم)
موضوع اثر : نثر عربی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :