شرح الشاطبیه (حرزالامانی و وجه التهانی) (عربی)،

نظر شما:

نسخ سده هشتم ،عناوین و متن اشعار و نشان ها به شنگرف، دارای حاشیه، دارای تملک و مهر جلال، بر کاغذ ترمه ی بخارایی در ۲۲۹ برگ ۱۷ سطری نوشته شده جلد میشن مشکی ضربی با نقش ترنج و سرترنج و زنجیره.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۳۱/۰۰۱
موضوع اثر : قرآن - تجوید
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :