التلخیص صفویه

نظر شما:

تألیف ابن رشد اندلسی، نسخ گداعلی مشهدی در مدرسه ی شیخ لطف الله اصفهانی در پنجشنبه ۱۲ جمادی الاولی ۱۰۷۴ با رقم دیگر او که نسخه را قرائه و تصحیح کرده مورخ یکشنبه ۱۸ جمادی الاولی ۱۰۷۵، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۳۵۴ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : ابن رشد اندلسی (نویسنده) گداعلی مشهدی (کاتب)
موضوع اثر : فلسفه
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۲ جمادی‌الاول ۱۰۷۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه, فلسفه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان