کشف‌الاسرار بشرح الاستبصار صفویه

نظر شما:

تالیف سید نعمت الله جزایری (۱۰۵۰ - ۱۱۱۲)، نسخ سده ۱۱، از جهاد تا آخر، عنوان و نشان شنگرف، با تاریخ تالیف و شارح آن را دیده و چند سطری بر آن در تاریخ ۱۱۱۲ در شوشتر نوشته، درای یادداشتی به تاریخ ۱۲۱۴، دارای یک مهر بیضی شکل در صفحه عنوان، بر کاغذ ترمه در ۲۲۶ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : سید نعمت الله جزایری (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان