زبدةالاصول صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی (ف: ۱۰۳۰ق) مشتمل بر ۵ منهج (بخش)، محشّی، به خط «جلال الدین بن جمال الدین بن محمدعلی طریح نجفی» با تاریخ عصر روز یکشنبه اول ذی الحجهٔ ۱۰۷۳ق در رماحیه، دارای اجازهٔ انهاء به خط «فخرالدین طریح» به «جلال الدین» در اواخر صفر همان سال، ۱۸۴برگ ۵ سطری، کاغذ ترمه و جلد تیماج مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۱۷/۰۰۱
پدید آورندگان : جلال‌الدین طریفی نجفی (کاتب) محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه
تاریخ خلق : ۱۰۷۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان