زبدةالاصول صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی، نسخ غرّهٔ رمضان ۱۰۸۹ق، با حواشی «منه»، کاغذ ترمه، قطع نیم ربعی، جلد تیماج قهوه ای سیر.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهائی (مولف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج قهوه ای سیر،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان