الاثنی عشریة (صوم) صفویه

نظر شما:

از شیخ بهایی (ف: ۱۰۳۰ق) در پایان شعبان ۱۰۱۹ق، نسخ محمدیوسف بن محمدمراد، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه، قطع رقعی، جلد تیماج یشمی با حاشیه ضربی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۴۶/۰۰۳
پدید آورندگان : محمد یوسف ابن محمد مراد (کاتب) محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : روزه
تاریخ خلق : ۱۰۱۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، تیماج یشمی با حاشیه ضربی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان