مفتاح‌الفلاح صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی (ف: ۱۰۳۰ق) نسخ سده۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : شیعه/شعائر و مراسم مذهبی/عبادات
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج قهوه ای ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان