زبدةالاصول صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی (ف: ۱۰۳۰ق)، نسخ سدهٔ ۱۲ق، عنوان و نشان به شنگرف، مجدول به شنگرف و لاجورد، کاغذ ترمه، قطع نیم ربعی، جلد تیماج سرخ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۷۴/۰۰۵
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج سرخ،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان